ވައިގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ހާދިސާ

ރަށް ވައިގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ހާދިސާ Incident Location Incident Date
މާލެ ސިޓީ, ހުޅުލެ 1 Manta Air (Velaanaa International Airport) 10.06.2023