ލޯގޯ އަދި ސްލޯގަން

Image

ލޯގޯ

މި ލޯގޯ ރަމްޒުކޮށްދެނީ ކާރިސާއަކަށް ތައްޔާރުވުމުގަޔާއި އޭގެން ލިބޭ ގެއްލުމުން އަރައިގަތުމުގައި ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމެވެ.ނޫކުލަ ރަމްޒުކޮށްދެނީ މިގައުމަށް ދިމާވާ އަރައްކާތަކެވެ.  އޭގެ ވަށައިގެންވާ އަތް ރަމްޒުކޮށްދެނީ މިފަދަ ހުރިހާ ހިރާސްތައް ކުޑަކުރުމަށް މިކަމުގައި އެހީތެރިވެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  އެކި ޖަމާޢަތްތަކެވެ.

ސްލޯގަން

"ގެއްލުން ކުޑަކުރުމުގައި އެއްބައިވަތަކަން"